خوش آمدید

سعید نجاران

مدیر استراتژی کسب و کار، مربی بدنسازی، طراح و دکوراتیو، خواننده، نوازنده

درباره من

تحصیلات و تجربیات

دکترای مدیریت IT

كارشناس ارشدطراحی صنعتی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز - تاریخ فراغت از تحصیل: 1381/01/18

نوازنده سازهای كوبه ای

مربی بدنسازی

سرپرست كميته IT فدراسيون بدنسازی

طراح و نجار

مدیریت استراتژی کسب و کار
75%
خوانندگی
75%
نوازندگی
75%
بدنسازی
75%
دکوراسیون
75%
استاد دانشگاه
75%

بیزینس استراتژی

استراتژی توسعه دادن مشتری که در سازمانی دانش و بازار چشم اندازها که اطلاع رسانی و تحریک.

طراحی محصول

استراتژی توسعه دادن مشتری که در سازمانی دانش و بازار چشم اندازها که اطلاع رسانی و تحریک.

استراتژی برند

استراتژی توسعه دادن مشتری که در سازمانی دانش و بازار چشم اندازها که اطلاع رسانی و تحریک.

طراحی تعاملی

استراتژی توسعه دادن مشتری که در سازمانی دانش و بازار چشم اندازها که اطلاع رسانی و تحریک.

طراحی بصری

استراتژی توسعه دادن مشتری که در سازمانی دانش و بازار چشم اندازها که اطلاع رسانی و تحریک.

موشن گرافیک

استراتژی توسعه دادن مشتری که در سازمانی دانش و بازار چشم اندازها که اطلاع رسانی و تحریک.

بیزینس استراتژی

بیزینس استراتژی

استراتژی توسعه دادن مشتری که در سازمانی دانش و بازار چشم اندازها که اطلاع رسانی و تحریک.

ادامه مطلب
بیزینس استراتژی

بیزینس استراتژی

استراتژی توسعه دادن مشتری که در سازمانی دانش و بازار چشم اندازها که اطلاع رسانی و تحریک.

ادامه مطلب
بیزینس استراتژی

بیزینس استراتژی

استراتژی توسعه دادن مشتری که در سازمانی دانش و بازار چشم اندازها که اطلاع رسانی و تحریک.

ادامه مطلب
بیزینس استراتژی

بیزینس استراتژی

استراتژی توسعه دادن مشتری که در سازمانی دانش و بازار چشم اندازها که اطلاع رسانی و تحریک.

ادامه مطلب

مسابقات فیزیک حوزه شمال شرق استان تهران

قهرمانی دکتر سعید نجاران در مسابقات فیزیک حوزه شمال شرق استان تهران

قهرمانی آقای دکتر سعید نجاران در مسابقات شمال غرب استان تهران

مقام قهرمانی آقای دکتر سعید نجاران از اعضاء عزیز آرون در مسابقات شمال غرب استان تهران

قهرمانی دکتر سعید نجاران در مسابقات فیزیک

قهرمانی آقای دکتر سعید نجاران در مسابقات فیزیک

قهرمانی دکتر سعید نجاران در مسابقات فیزیک حوزه شمال شرق استان تهران

قهرمانی دکتر سعید نجاران در مسابقات فیزیک حوزه شمال شرق استان تهران

مشتری های من

پروژه ها

نظر دیگران

دوستان خوشحال می گویند